General Medicine – Faculty

Faculty list

SL. NO.POSTMCI NORMSNAME 
1PROFESSOR
11Dr. P. GNANASEKARAN
22Dr. P. THIRUMALAI KOLUNDUSUBRAMANIAN
33Dr. M. PARAMASIVAM
44Dr. V. DURAISAMY
55Dr. P. SELVARAJ
66Dr. C. ASOKKUMAR
77Dr.K.PARIMALADEVI
88Dr.SUKUMARAN ANNAMALAI
9ASSOCIATE PROFESSOR41Dr. K. SIVAKUMAR
10ASSISTANT PROFESSOR51Dr. N. NALLATHAMBI
112Dr.P.SIVAKUMAR
123Dr.R.KAAVIYA
134Dr.R.SOWRI RAJAN
14SENIOR RESIDENT51Dr. SHEELA SAMINI SEELAN.S
152Dr.P.LAWRENCE
163Dr.M.PRAVEEN KUMAR
174Dr.ARYA CHANDRAN
185Dr.ARUN KARKI
19JUNIOR RESIDENT101Dr. A.FRANCIS XAVIER
202Dr. MELCHIZEDEK KAMALANATHAN
213Dr. R.RAJESH KUMAR
224Dr. R.K.UMA MAHESWARI
235Dr.P.HEMALATHA
246Dr.G.TAMIZHSELVAN
257Dr.T.MYTHILI
268Dr.C.ARAVIND SEKARAN
279Dr.ANJALA JALEEL
2810Dr.N.REVATHI
+ Teaching Faculty
SL. NO.POSTMCI NORMSNAME 
1PROFESSOR
11Dr. P. GNANASEKARAN
22Dr. P. THIRUMALAI KOLUNDUSUBRAMANIAN
33Dr. M. PARAMASIVAM
44Dr. V. DURAISAMY
55Dr. P. SELVARAJ
66Dr. C. ASOKKUMAR
77Dr.K.PARIMALADEVI
88Dr.SUKUMARAN ANNAMALAI
9ASSOCIATE PROFESSOR41Dr. K. SIVAKUMAR
10ASSISTANT PROFESSOR51Dr. N. NALLATHAMBI
112Dr.P.SIVAKUMAR
123Dr.R.KAAVIYA
134Dr.R.SOWRI RAJAN
14SENIOR RESIDENT51Dr. SHEELA SAMINI SEELAN.S
152Dr.P.LAWRENCE
163Dr.M.PRAVEEN KUMAR
174Dr.ARYA CHANDRAN
185Dr.ARUN KARKI
19JUNIOR RESIDENT101Dr. A.FRANCIS XAVIER
202Dr. MELCHIZEDEK KAMALANATHAN
213Dr. R.RAJESH KUMAR
224Dr. R.K.UMA MAHESWARI
235Dr.P.HEMALATHA
246Dr.G.TAMIZHSELVAN
257Dr.T.MYTHILI
268Dr.C.ARAVIND SEKARAN
279Dr.ANJALA JALEEL
2810Dr.N.REVATHI
+ Non-Teaching Faculty